OKNT er nettverket for alle opplæringskontorene i Nord-Trøndelag. Totalt har vi 11 opplæringskontor som er lokalisert i fylket og vi tegner til sammen ca 600 nye lærekontrakter hvert år i ca 100 fag.


Oversikt over våre opplæringskontor: